Takk for at du melder deg inn i SANE Norge.

Vi arbeider for å forbedre forholdene for pasienter med PANS/PANDAS og andre autoimmune encefalitter.

Mye av vår dialog med medlemmene - og mellom medlemmene - foregår gjennom den lukkede gruppen "SANE Norge Medlemsgruppe" på Facebook. Som betalende medlem i SANE Norge, får tilgang til denne ved å søke den opp og søke om opptak i gruppen på Facebook. Der vil du finne fortløpende samtaler, informasjon om ny forskning, informasjon om telefonvakt tjenesten, informasjon om medlemstreff, mm.

Meld gjerne inn familiemedlemmer og andre pårørende (partner, foreldre, besteforeldre, nære venner, mm.) som familiemedlem, NOK 50,-. Antall medlemmer er viktig for oss, da støtten vi søker om fra det offentlige for å drifte foreningen knyttes til antall betalende medlemmer. Med vennlig hilsen, Styret i SANE Norge

Hovedmedlem
Pris: 300

Familiemedlem
Pris: 50